JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Strategisch Stedelijk Groen Onderzoek

Groene Iconen Den Haag

Er zijn onderzoeken gedaan naar de effecten en mogelijkheden van groene steden. Vaak worden toepassingen al geïntegreerd in verschillende projecten om de stad en zijn omstandigheden te verbeteren. Hoe kan de overheid een pioniersrol spelen in deze evolutie door haar eigen vastgoed in te zetten? In tijden van transitie zijn inspirerende voorbeelden cruciaal, om perspectieven te schetsen en om mogelijkheden te laten zien. Maximale impact vervangt de gesloten businesscase als een startpunt. Iconische projecten zijn platformen voor innovatie in plaats van voorbeelden van toegepaste optimalisatie. Deze verkennende studie beschrijft een mogelijke pioniersrol van de rijksoverheid door vijf inspirerende groene iconen in het centrum van Den Haag te realiseren.

Het creëren van groene steden is geen doel, maar een hulpmiddel om verschillende agenda's te realiseren die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Groen toevoegen genereert ruimtelijke bouwstenen om inhoud te geven aan de verbetering van het stadsklimaat, waterbeheer en biodiversiteit en voegt ervaringswaarde toe aan de stad. Deze bouwstenen kunnen zich in verschillende ruimtelijke domeinen bevinden: gebouwen, openbare ruimte, privé-buitenruimtes en interieurs.

felixx-greenicons-conceptdiagram1.jpg

Het verbeteren van het groene karakter van steden draagt ​​alleen fundamenteel bij aan een gezonde leefomgeving, als verschillende agenda's worden geïntegreerd en individuele domeinen worden gecombineerd tot een geïntegreerd samenwerkingssysteem.

 felixx-greenicons-greening.jpg felixx-greenicons-integrating.jpgfelixx-greenicons-combining.jpg

Agenda's

Stedelijk klimaat

Gemiddeld is de temperatuur in verstedelijkte gebieden hoger dan in landelijke gebieden. Stoepen en gebouwen vangen warmte op en stralen het weer uit. Warmte wordt gereflecteerd en in besloten ruimtes vastgehouden. Samen met de uitlaatemissies en concentratie van gebruikers leidt dit tot temperatuurstijging. Dit wordt 'het Urban Heat Island-effect' genoemd. Door groene gebieden en vegetatie te integreren, kan de beheersing van het stadsklimaat worden verbeterd. De vergroening van gevels en grondlagen absorbeert de hitte en vertraagt ​​de interstitiële verwarming. Verdamping van water zorgt voor koeling. De vergroening van daken zorgt voor een betere isolatie van gebouwen en bomen zorgen voor schaduw op de begane grond.

felixx-greenicons-climate.jpg

Biodiversiteit

De uitgebreide infrastructuur en de verharde openbare ruimte van de stad zijn voor veel soorten niet echt een aantrekkelijke biotoop. Afnemende biodiversiteit heeft een desastreuze impact op het wereldwijde ecosysteem. Herontwikkeling van het stedelijk gebied op een manier die bijdraagt ​​aan het vergroten van de algemene soortendiversiteit is van groot belang. Groene gebieden versterken de biodiversiteit in de stad. Het is belangrijk om verschillende soorten vegetatie te combineren: bos, mantel en zoom. Daarnaast is het aanbod van zowel intensief als extensief beheerd groen noodzakelijk. Speciale aandacht wordt besteed aan het leveren van natte omgevingen. Deze ontbreken vaak in verstedelijkte gebieden.

felixx-greenicons-biodiversity.jpg

Waterbeheersing

De weersomstandigheden worden extremer. Periodes van hevige regenval en droogte wisselen steeds vaker af. Overvloedige neerslag biedt problemen om water op tijd af te voeren. In gevallen van droogte kan de stad profiteren van het hergebruik van opgeslagen water. Daarom is het belangrijk dat steden het water tijdelijk kunnen vasthouden. Daarnaast is het essentieel dat oppervlaktewater wordt gescheiden van afvalwater. Groene zones kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Deze zones kunnen regenwater infiltreren, zodat het niet wordt verwijderd. Oppervlaktewater kan ook tijdelijk worden vastgehouden. Vegetatie absorbeert (overtollig) water, zodat het uiteindelijk verdampt. Bovendien kan specifieke beplanting ook worden gebruikt om regenwater te reinigen, zodat het voor verschillende functies en toepassingen kan worden gebruikt.

felixx-greenicons-water.jpg

Belevingswaarde

De ontwikkeling van verkeer en infrastructuur heeft de afgelopen decennia grote druk gelegd op het publieke domein van veel steden. Dit ging vaak ten koste van de leefruimte en kwaliteit. Het groeiende aantal inwoners van de stad verhoogt ook de eisen en verwachtingen voor het publieke domein als een kwalitatieve accommodatie. Het versterken van het groene karakter van de stad kan op verschillende niveaus plaatsvinden om de belevingswaarde te vergroten. Vergroening van ontoegankelijke gebieden kan belangrijke accommodatie toevoegen aan de stad. Tijdelijk groen kan het afwisselende gebruik van de openbare ruimte versterken. Het ontwerpen van groene daken en gevels, samen met het programmeren van het bestaande groen en het toegankelijk maken ervan, zal het woongebied van de stad vergroten.

felixx-greenicons-functions.jpg

Domeinen

De vergroening van de stad vindt plaats in meerdere domeinen: gebouwen, openbare gebieden en privéruimtes. Op gebouwniveau kan de buitenkant worden vergroend door het dak of de gevel. De constructieve mogelijkheden van (bestaande) gebouwen zijn bepalend, evenals de cultuurhistorische waarde van het uiterlijk van het gebouw. Het publieke domein biedt kansen voor een meer optimaal ontwerp van parken en pleinen, water- en rivierstromen, straten en parkeerplaatsen. Mogelijkheden worden bepaald door locatiespecifieke kenmerken en de (potentiële) positie en betekenis van een bepaalde ruimte in grotere netwerken (bijvoorbeeld water en mobiliteit). Privétuinen en semi-private binnenplaatsen kunnen aanzienlijk bijdragen aan waterbeheer, stedelijk klimaat en stedelijke biodiversiteit. De mate waarin ze publiek toegankelijk zijn, is bepalend voor hun bijdrage aan de beleving van de stad.

felixx-greenicons-conceptdiagram2.jpg

Geïntegreerde strategieën

Het uiteindelijke doel is om alle milieu agenda's te verbinden en alle ruimtelijke domeinen te verbinden met geïntegreerde, hoogwaardige landschappen. Dergelijke geïntegreerde projecten vereisen maatwerk. Voor elke situatie moet het potentieel van de verschillende domeinen worden onderzocht en gerelateerd aan de vereiste prestaties per thema. Vervolgens moeten de vereiste interventies worden bepaald, gewogen en verbonden.

 felixx-greenicons-integrated.jpg

CASESTUDIES

Deze studie onderzoekt het potentieel van vijf locaties die kunnen worden omgezet in veelbelovende en iconische voorbeelden van deze geïntegreerde aanpak. Deze plaatsen zijn gevestigd in Den Haag, het politieke centrum van Nederland.

Bezuidenhoutseweg

De parkbeleving van het Haagse bos wordt door het hele gebouw naar de stad getrokken. Door maximaal groen op het dak, de gevel en de openbare ruimte te creëren, ontstaat een echt 'bosgebouw' dat deel uitmaakt van het Haagse bos.

felixx-greenicons-conceptbzh1.jpg

Hoftoren

De binnentuin en het interieur van de Hoftoren zijn verbonden en geopend. De groene binnenplaats is omgeven door groene gevels, tot aan de hoogte van de omliggende gebouwen, waardoor een groene oase ontstaat. Een monumentale waterval vanaf de toren is zichtbaar vanuit de hele stad.

felixx-greenicons-concepthoftoren.jpg

Binnenhof

Het Binnenhof is het politieke centrum van Nederland. Het is zeer toegankelijk en heeft een open verbinding met de stad en de nabije omgeving. De gebouwen bevinden zich rond een centraal plein, dat is veranderd in een spectaculair tijdelijk landschap. Het is groen met een Nederlands Arboretum in Delfts Blauwe potten. Bij evenementen worden deze verwijderd of verplaatst. De monumentale Hofvijver krijgt een dynamisch waterniveau. Een laag waterniveau creëert een moerassig gebied met een hoge ecologische waarde. Tijdens ceremonies wordt het waterpeil verhoogd om een ​​monumentale vijver te creëren.

felixx-greenicons-conceptbinnenhof1.jpg

Huis Huguetan

Een intensief gebruikte tuin wordt gecombineerd met een 'leegstaand stuk stedelijke natuur'. De binnenplaats krijgt een historische parterre-structuur met een eigentijdse interpretatie: een gevarieerde verzameling minituinen die zowel mooi als functioneel zijn. Water wordt hergebruikt voor monumentale fonteinen, plantenbakken bieden een verscheidenheid aan groene en bloeiende borders. Daartussenin is een verscheidenheid aan plaatsen om te verblijven. De tuin op het dak is glooiend en nauwelijks gemeubileerd. Geleidelijke topografie genereert diversiteit. Kleine laagtes creëren een natte omgeving, kleine heuvels genereren droge omstandigheden. Deze overwoekerde heuvels bieden ruimte voor een dynamisch, veranderend en ontoegankelijk stukje natuur.

felixx-greenicons-concepthuis.jpg

Koninklijke Bibliotheek

Het gebouwencomplex van de Koninklijke Bibliotheek heeft een terrasvormig daklandschap. Vanwege het grote dakoppervlak in deze stedelijke context, is het een geschikte locatie voor extra wateropslag in de stad. Dit wordt gecombineerd met een nieuwe openbare functie. De verschillende terrassen bieden ruimte voor getrapte waterbekkens: een overweldigend natuurlijk zwemcomplex.

felixx-greenicons-conceptpool.jpg

Jaar

2017

Locatie

Den Haag, The Netherlands

Type

Onderzoek

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf
Atelier Rijksbouwmeester

Team & partners

Michiel Van Driessche
Deborah Lambert
Marnix Vink
Fanny Genti
Arjen Aarnoudse
TU Delft
Wageningen University

Lijst
 1. Jonas Amsterdam
 2. MASTERPLAN LUCHTHAVEN K64 KEFLAVÍK
 3. Rijnvliet, Eetbare Woonwijk
 4. Van Airport naar Birdport
 5. Samen aan de Schie
 6. Nieuwe Ruimte - Ontwerpleidraad Leefbaarheid Openbare Ruimte, Gemeente Groningen
 7. Brainport Industries Campus
 8. Eemsdelta Campus
 9. Hondsrugpark Amsterdam
 10. Spoorzone Amsterdam
 11. Yangmeikeng Zeeboulevard
 12. Gezonde Sporen
 13. Naar een gezonde stad, te voet
 14. Floating Gardens, Amsterdam
 15. The Unbound Amsterdam
 16. Seaside Gardens, Gufunes
 17. Brainport Smart District Helmond
 18. De Zwaan in Zwolle
 19. Strategisch kader Blankenburg Süden, Berlijn
 20. Oostkust Shenzhen 'Typhoon-proof'
 21. Bodø Circulaire Stad 2.0
 22. Een groene entree voor de luchthaven
 23. Openbare Ruimte Alpen
 24. Cartesiuskwartier
 25. Dijkenrijk
 26. Smakkelaarsveld Utrecht
 27. Masterplan Darmstadt 2030+
 28. Bao’An G107 Doorgang
 29. Masterplan Ter Aar, Nieuwkoop
 30. Waterkant Novosibirsk
 31. Stadsplein Tyumen
 32. Almazov Nationaal Medisch Onderzoekscentrum
 33. Strategisch Stedelijk Groen Onderzoek
 34. Strategie Publieke Ruimte Kanpur
 35. Quartierlandschaft Dietenbach
 36. ImageWharf
 37. Ódinstorgplein
 38. Oorlogsmuseum Overloon
 39. Lokhalle Leverkusen
 40. Ludlstrasse Munchen
 41. Yaanila Country Park
 42. Herontwikkelingsstrategie Vogabyggõ
 43. Villatuin
 44. City life in the woods
 45. Schiekwartier Schiedam
 46. Socio-technical city of the future
 47. Buji River
 48. Vaskhnil Novosibirsk
 49. Terrein van de Kathedraal van Canterbury
 50. Maritieme Campus Almere
 51. Veerkrachtig Rivierenlandschap Berat
 52. Sijthoff
 53. Strategisch plan Shkodra
 54. Stadscampus Ekaterinburg
 55. Transformatiestrategie Gufunes
 56. Transformatiestrategie Chelyabinsk
 57. Vismarkt Leuven
 58. Zinder Cultuurcluster
 59. KennisAs Ede-Wageningen
 60. S4 Snelweg Hangzhou
 61. Strategisch plan Fier
 62. Strategisch plan Elbasan
 63. Bedrijvenpark Kronenburg
 64. Dharavi Mumbai
 65. Masterplan Smáralind Mall
 66. Stedelijke Testboerderij Emmen
 67. Ásbrú Enterprise Park
 68. Asielzoekerscentrum Ter Apel
 69. Berlin Am Volkspark
 70. Museum van de 20e Eeuw
 71. Gardabaer
 72. Grootstedelijk Westerpark Amsterdam
 73. Wetenschap en Technologie Stad Chongqing
 74. Transformatie Yue Xiu 353
 75. 5YN3RGY
 76. Recreatiepark Erlongshan
 77. Recreatiepark Danxia
 78. Campus Lelystad
 79. Proto Tamansari
 80. City Gardens Tyumen
 81. Park Somerlust Amsterdam
 82. Agrarische Innovatie Campus
 83. Bandar Lampung Park
 84. R&D Campus Fengxian
 85. S-West Eindhoven
 86. Op biodiversiteitsgerichte melkveehouderij
 87. Creatieve Wijk Heidelberg
 88. MASTERPLAN FLORA CAMPUS WESTLAND
 89. VAN KNOOP NAAR PLAATS
Alle projecten Vorige 37 / 94 Volgende Terug naar boven Toon op de kaart 167441 weergaven